1. Bình chọn - FOM Tháng 9/2012

  Cuộc thi dành cho các webmaster sử dụng mã ng*ồn Xenforo.
  Thời gian bình chọn: Từ ngày 16/09/2012 đến 30/09/2012.
  Hãy tham gia cuộc thi và nhận những phần quà giá trị từ ban tổ chức.

Danh hiệu trao cho Mr.Đông

 1. 10
  Trao tặng: 09/01/2015

  Danh hiệu số 4

  Bạn đã viết 100 bài viết trong diễn đàn. Cảm ơn bạn vì sự cố gắng phát triển diễn đàn.

 2. 15
  Trao tặng: 29/08/2013

  Danh hiệu số 6

  Bài viết của bạn đã được 100 thành viên thích.

 3. 10
  Trao tặng: 29/06/2013

  Danh hiệu số 5

  Bài viết của bạn đã có 25 thành viên thích.

 4. 5
  Trao tặng: 29/06/2013

  Danh hiệu số 3

  Chúc mừng bạn. Kể từ lúc tham gia diễn đàn bạn đã viết được 30 bài viết cho diễn đàn.

 5. 2
  Trao tặng: 16/06/2013

  Danh hiệu số 2

  Chúc mừng bạn! Đã có thành viên trong diễn đàn thích bài viết của bạn.

 6. 1
  Trao tặng: 30/05/2013

  Danh hiệu số 1

  Chào mừng bạn tham gia và đã có bài viết đầu tiên cho diễn đàn.